Inmutningar av guld i Sverige – Gör såhär

Guldinmutning i Sverige

I Sverige gäller allemansrätten vilken ger dig rätt att traska ut i skog och mark oavsett vem som äger den. Precis som du kan plocka blåbär och svamp i skogen kan du vaska guld i en bäck eller knacka sönder en sten med en geologhammare.

Minerallagen ger dig dessutom stora möjligheter (rättigheter) att prospektera efter guld genom borrning och markägaren har nästan aldrig rätt att säga nej till det. Det finns givetvis krav och skyldigheter för den som vill göra en inmutning i Sverige. Man skall för det första ha som avsikt att utvinna guld inom en överskådlig framtid, man skall ha resurser för att göra det i större skala och för att få förlängt inmutningstillstånd måste man vara aktiv med sitt guldletande. För att få göra en inmutning måste det finnas tillräckligt med guld på platsen för att det skall anses lönande att utvinna guld. Det spelar ingen roll om det finns 100’000kg guld om man måste gräva trettioelva kilometer ner för att få tag i det, det är helt enkelt inte lönsamt. För privatpersoner begränsas oftast guldinmutningen till 100 hektar.

Minerallagen säger att du som prospekterar efter guld i Sverige och vill göra en inmutning måste betala två promille av guldvärdet i avgift. 1,5 promille (0,15%) till markägaren och 0,5 promille till staten.

Gör så här när du vill göra en inmutning i Sverige.

  • Ansök om tillstånd för prospektering hos bergsstaten, kontor finns i Luleå och Falun.
  • För att få tillstånd måste du visa att du har för avsikt att göra någonting av inmutningen, att du har resurser för det och framförallt att det verkligen finns guld på platsen i lönsamma mängder.
  • Har du (som privatperson) uppvisat ovan beviljas du tillstånd för en yta upp till ca 100 hektar.
  • Du beviljas först ett tillstånd som gäller i tre år och inmutningen kostar 20kr per hektar för hela den perioden. Dvs. 100 hektar kostar 2000kr för tre års tillstånd.
  • Finns det skäl till förlängning (du har hittat och utvinner redan lönsamma mängder guld) kan du efter treårsperioden förlänga upp till 15 år. Det blir gradvis dyrare med inmutningen och de sista åren betalar du upp emot 100kr per hektar och år.

Inmutning av guld i Sverige - karta.

Just guldinmutningar finns det ca 250st giltiga i Sverige idag, det är ett försvinnande litet antal i jämförelse med USA eller andra länder där guldprospektering kommit igång på allvar.