Svenska guldmynt

Carolinen 1869-1872

Carolinen var det sista svenska guldmyntet som präglades i Sverige innan vi gick över till kronor som betalsystem. Carolinen var framtagen för att fungera som betalmedel utomlands och tillverkades endast under fyra års tid (1970 präglades inga). Caolinen är en dyrgrip då den är ganska ovanlig och bland många betraktat som det finaste svenska guldmyntet.

Karl XV guldmynt. Carolin.

Oscar II guldmynt 1873-1902. 5kr, 10kr, 20kr.

Oscar II införde guldmyntfoten i Sverige och präglades i 5kr, 10kr och 20kr. Dessa guldmynt är ganska vanliga trots att uppskattningsvis 80-90% av alla guldmynt har smälts ner när guldpriset stått som högst.

Oscar II 10kr – vikt: 4,48gram. Guldvikt:4,03 gram

Oscar II 20kr – vikt: 8,96gram. Guldvikt:8,06 gram

Oskar II 20kr guldmynt.

Gustav V guldmynt 5kr 1920.

Gustav V’s guldmynt om 5kr gavs ut ett enda år – 1920. Det är också det sista 5kr guldmyntet som präglats i Sverige.

Gustav V 5kr – vikt 2,24gram. Guldvikt 2,01gram.

Gustav V 5kr guldmynt.

Läs mer om andra guldmynt här.