Svenska Guldgruvor

Fäboliden

• 315 hammarborrhål för geokemisk bottenmoränprovtagning
• 465 hammarborrhål för bergkaxprovtagning
• 52 diamantborrhål om 6823 m
• Blockletning
• Mark- och flyggeofysiska mätningar

Svartliden

Ädelfors

Här hittades guld redan 1737 och är Sveriges första guldgruva. Guvan lades ner 1889 och även om det än idag hittas ny fynd runt gruvan är halterna för små för att åter öppna gruvan.