Kungsvatten

Lösa guld med kungsvatten.

Kungsvatten eller Aqua Regia som det också kallas är den enda syran som kan lösa guld och platina. Visserligen kan Salpetersyra också lösa guld men eftersom lösningen blir mättad extremt fort så är den metoden ytterst opraktisk.

Kungsvatten är en blandning av salpetersyra och saltsyra vanligast i förhållandet 1:3 men 1:4 förekommer också. Blandningen är i volymförhållande och syrorna skall vara högkoncentrerade.

Kungsvatten – en färskvara.

När man blandar salpetersyra och saltsyra är landningen först genomskinlig men övergår snabbt till en rödgul färg. Det ryker när när salpetersyran reagerar med saltsyran varvid det bildas nitrosylklorid och vatten. Eftersom det bildas vatten blir kungsvattnet mer och mer utspätt med tiden och skall därför framställas när man skall använda det. När man handskas med kungsvatten kan PVC-handskar skydda händerna men syran fräter igenom efter ca två timmar.

Många tror att det är kungsvatten som används för att kontrollera att det är riktigt guld i exempelvis en guldtacka men det är fel. Eftersom guld löses av kungsvatten kommer det börja bubbla. Det man är ute efter är sk. skedvatteneller vanlig salpetersyra. Eftersom salpetersyra inte löser guld men löser andra metaller kan man se om en guldtacka är ren från andra metaller.

Video om kungsvatten