Hur du renar (affinerar) guld ur mobiltelefoner, kretskort datorer, elektronik m.m

Hur du renar och utvinner guld

Guld eller Aurum (Au) på latin tillhör gruppen ädelmetaller. Guld finns som korn och klumpar i berggrunden och i bergsådror.

70% av allt guld i världen används till smycken, 13% är ren investering i form av guldtackor och 11% används industriellt. Det är just den industriella guldanvändningen som är intressant i det här fallet.

Guld i kretskort.

utvinna guld från kretskort

Guld finns i datorkomponenter som t.ex. kretskort. På bilden ovan kan ni se guldpläterade kontakter. Det finns olika uppgifter på hur mycket guld det finns i mobiltelefoner men det ligger på någonstans mellan 0,4g – 1g per mobiltelefon. Dvs. upp till 300kr i guld i varje mobiltelefon.

Industriell återvinning av kretskort och mobiltelefoner går till som så att alla uppenbara skräpdelar utan guldinnehåll monteras bort, t.ex. skal, kablar plastdelar och liknande. Därefter krossas återstoden och sedan mals det till ett fint pulver. För att separera guldet från andra metaller används starka syror för att lösa upp koppar, silver osv.

Gör såhär:

  1. Samla på dig väldiga mängder kretskort för att det ska vara värt det.
  2. Montera bort uppenbart skräp så som plastskal osv.
  3. Om du har möjlighet mal du allt till ett pulver.
  4. Häll pulvret i salpetersyra för att lösa upp koppar och andra metaller. Detta bör pågå i flera dagar. Vätskan kommer att bli blå av det upplösta kopparen. Det som blir kvar efter att förhoppningsvis alla andra metaller lösts upp är skräp och gulddelar. Vissa plastdelar, glas och liknande kommer inte lösas upp.
  5. Smällt guldet i en induktionsugn och häll i en degel. Guld smälter vid 1063ºC men du bör komma upp i minst 1400ºC.
  6. Häll guldet i vatten. Det kommer bildas granalier eftersom guldet fortfarande inte är helt rent.
  7. När du har guldet fritt från resten löser du upp detta i kungsvatten(blandning av salpetersyra och saltsyra). Kungsvatten är det enda som kan lösa guld.
  8. Du får en svart vätska efter att du löst upp guldet. Filtrera och låt vätskan avdunsta. Det du har kvar nu är guldpulver.
  9. Smält guldpulvret och lös upp i kungsvatten igen. Tillsätt natriumsulfit och guldkorn kommer bildas och lägga sig på botten.
  10. För att få fram så rent guld som möjligt renar du resten med elektrolyt. Smält guldsanden till tackor och sänk ner dem i en guldkloridlösning. Lägg en låg spänning på  lösningsbadet. Du behöver en anod och en katod. Efter ett tag har 99,99 % rent guld samlats på katoden.
Faktaruta
Kungsvatten är den enda syran som kan lösa guld. Kungsvatten är en blandning av 25% salpetersyra och 75% saltsyra (1:4). Vissa blandningar har dock förhållandet 1:3, Dvs. 33.3% / 66.6% . Lär mer om Kungsvatten.

Video på hur du utvinner guld från kretskort, mobiltelefoner och datordelar:

Mer om guld i mobiltelefoner

Guldmalm från berg innehåller omkring 5-6 gram guld per ton. Mobiltelefoner innehåller upp till 150 gram guld per ton. Den nya trenden med ”Urban Miner” (City gruvnäring) växer så den knakar. Framförallt är denna typ av återvinning av guld ur kretskort, mobiltelefoner, datorer och annan elektronik väldigt stor i Japan där man importerar kretskort från Singapore. Det finns även företag i Sverige som sysslar enbart med guldåtervinng men också de stora skrotföretagen början ta hand om ädelmetaller i elektroniken mer och mer.
Guld i kretskort innehåller omkring 300 gram guld per ton.

Demontering av mobiltelefoner i Kina.

Sortering av ädelmetaller från elektronik.

Här smälter man bort guldet från kretskort. Ibland används kvicksilver ibland andra kraftigt upphettade metaller.

Guld finns även i tangentbord till datorer.

*Med reservation för alla typer av fel i samband med denna artikel.